Скочи на садржај

Objekti

Objekti se formiraju spajanjem više kontejnera u
celinu. Mogu biti jednospratni, dvospratni i trospratni.

Kampovi, stanovi, škole, bolnice, vojni objekti..