Скочи на садржај
kontejneri-kina

Enigma Bolt System – proizvodnja kontejnera

Enigma Bolt System d.o.o. domaća kompanija, profesionalno se bavi proizvodnjom kontejnera i kontejnerskih objekata.  Neprestanim usavršavanjem tehnologije,  došlo je do napretka, kako u kvalitetu, kapacitetu, proizvodnje, načinu transporta i montaže na udaljenim lokacijama, tako i u ceni. 

Kontejneri

Primenjuju se za smeštaj ljudi, kako na gradilištu za kancelarije, tako i za radnje, magacine, stanovanje…

Kontejnerski objekti

Objekti se formiraju spajanjem više kontejnera u
celinu. Mogu biti jednospratni, dvospratni i trospratni.