kontejneri-kina

Enigma Bolt System – proizvodnja kontejnera

Enigma Bolt System d.o.o. domaća kompanija, profesionalno se bavi proizvodnjom kontejnera i  kontejnerskih objekata.  Neprestanim usavršavanjem tehnologije,  došlo je do napretka, kako u kvalitetu, kapacitetu, proizvodnje, načinu transporta i montaže na udaljenim lokacijama, tako i u ceni. 

Kontejneri i objekti

Primenjuju se za smeštaj ljudi, kako na gradilištu za kancelarije, tako i za radnje, magacine, stanovanje, smeštaj u kriznim situacijama.

Vikendice

Vikendice EBS se sastoje iz dva kontejnerska modula dimenzija 2.09×4.09m. 17.16m2 + terasa