Kontejneri

Objekti

Modularni objekti se formiraju spajanjem više kontejnera u celinu. Mogu biti jednospratni, dvospratni i trospratni. Za gradilišta, škole, bolnice, vojne objekte.

Pocinkovana konstrukcija, izolacija, protivpožarnost, sanitarne prostorije, prema zahtevu.

Modularni objekti sadrže sve što je potrebno za smeštaj ljudi.

Modularni kontejneri

Pocinkovana konstrukcija D 4,0mm
Izolacija 50-100mm PUR.
Površina od 6-14m2

Singl kontejneri

Pocinkovana konstrukcija D 3,0mm
Izolacija 40mm PUR.
Površina od 6-14m2