Скочи на садржај

Objekti

Objekti se formiraju spajanjem više kontejnera u
celinu. Mogu biti jednospratni, dvospratni i trospratni.

Kampovi, stanovi, škole, bolnice, vojni objekti…

Unutrašnjost može biti
opremljena na isti način kao u
standardnoj gradnji.

Deponija Vinča 2020.
Gradilište Astana Kazahstan 2015.
Vojni objekat Stokholm 2019.
Južna Afrika 2021.